Bildkälla: Stockfoto

Philadelphia FED index ökade mer än väntat i januari

Philadelphia FED index ökade mer än väntat i januari.

Indexet förbättrades i januari till 26,5. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 11,8.

Föregående månads utfall reviderades till 9,1 från preliminärt 11,1.

Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser. En positiv siffra antyder en ökning i den ekonomiska aktiviteten, en negativ en minskning.
USAjanuari, 2020KonsensusFörändring mot konsensusdecember, 2020Reviderad
Philadelphia Fed index26,511,8124,6%11,19,1
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER