Bildkälla: Stockfoto

Platzer står fast vid sitt utdelningsförslag, har låg exponering mot branscher hårdast drabbade av coronaviruset

Platzer står fast vid sitt utdelningsförslag, har låg exponering mot branscher hårdast drabbade av coronaviruset

Fastighetsbolaget Platzer lämnar en uppdatering med anledning av coronaviruset covid-19, enligt ett pressmeddelande.

Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 41 procent och belåningsgraden till 49 procent. Platzers långsiktiga strategi är att banklån ska utgöra minst 80 procent av skuldportföljen. I dagsläget är 84 procent bankfinansiering. Den utestående volymen mot obligationsmarknaden är om 1,2 miljarder kronor och av dessa förfaller 0,3 miljarder kronor inom ett år. Bolaget har outnyttjade kreditfaciliteter på plats för att hantera kommande obligationsförfall.

Platzer har i sin kontraktsstock en bred bas av kunder och det kundsegment som kan drabbas negativt på kort sikt med anledning av åtgärderna mot spridningen av covid-19 utgör en mindre andel. Kategorierna hotell och restaurang står för totalt 0,9 procent av totala kontrakterade hyresintäkter. Detaljhandel står för ytterligare 1,5 procent.

Styrelsen står fast vid sitt förslag om en utdelning på 2 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 1 krona per aktie i april och oktober. Utdelningen motsvarar totalt 240 miljoner kronor för året.

- Platzer har ett starkt kassaflöde och en stark ekonomisk ställning. Vi fortsätter med våra projekt enligt plan och har en trygg finansiering av dem. Vår verksamhet är förberedd för att klara denna osäkra tid, säger P-G Persson, vd i Platzer.

- Vidare är vår exponering mot särskilt utsatta branscher är mycket låg. Vi för nu löpande dialoger med de hyresgäster som påverkas negativt av rådande omständigheter och tar tillsammans fram långsiktiga lösningar, fortsätter P-G Persson.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER