Bildkälla: Stockfoto

Positiv avkastning i samtliga underliggande fonder - Atlant Multi Strategy steg omkring 1 procent

Fonden Atlant Multi Strategy steg 1,0 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarna skriver i månadens rapport att den positiva grundsyn de gick in i april med visade sig korrekt under första halvan av månaden.

För tillfället är det enda större hotet mot en fortsatt likviditetstyrd uppgång, förvaltarna ser, att marknadsräntor fortsätter att klättra. En stigande ränta gör att obligationer åter blir en alternativ avkastningskälla till aktier.

"I grunden är anledningen till ränteuppgången positiv, det vill säga att efterfrågan tar fart när pandemin sakta klingar av. Oaktat det är vår bedömning att värderingarna är så pass utmanande att detta inte kommer att hjälpa i det korta perspektivet. Vi har nu nått upp till det kursintervall inom vilket vi anser att en tillfällig topp bör inträffa (2200-2250 i OMX). Vi skiftar därför nu marknadsuppfattning till neutral/svagt negativ på en månads sikt", skriver förvaltarna.

Under månaden steg alla de underliggande fonderna till Atlant Multi Strategy. Förvaltarna har inte valt att göra några förändringar i fondens innehav inför maj.

Atlant Multi Strategy, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent1,0
Fond i år, förändring i procent3,6
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER