Bildkälla: Stockfoto

Positiv utveckling för största innehavet Borregard - Odin Norge ökade 3,2 procent i december

Fonden Odin Norge C steg 3,2 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Vigdis Almestad.

Fondens största positiva bidragsgivare blev under månaden Borregaard, Tomra Systems och Norsk Hydro. På den negativa sidan fanns Telenor, Yara International och Akastor.

"För året totalt sett har börserna varit starka trots pandemin och svagare makro. Oslobörsen är upp, och ODIN Norge är upp. Sektorsmässigt har vi dragit nytta av att vara väl positionerade inom industri och material. De svagaste sektorerna har varit olje- och oljetjänster, fisk- och
bankverksamhet", skriver förvaltaren.

Angående fondens strategi uppger förvaltaren att man investerar i bra affärsmodeller med en solid historik. Avslutningsvis skriver Almestad att man fokuserar på företag med en kapitalstruktur som gör det möjligt för dem att klara sig även i dåliga tider och att de kan använda svagare perioder till att stärka sin position.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Borregaard, Yara International och Kongsberg Gruppen med portföljvikterna 6,7, 5,7 respektive 5,2 procent.

Störst sektorallokering hade fonden vid tidpunkten mot finans, industrivaror och tjänster och därefter material.
Odin Norge C, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent3,2
Index MM, förändring i procent4,1
Fond i år, förändring i procent-3,4
Index i år, förändring i procent-3,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER