Bildkälla: Stockfoto

Pöyry ökar omsättning och vinst under fjärde kvartalet

Pöyry ökar omsättning och vinst under fjärde kvartalet

Pöyry, som är under uppköp av ÅF, redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en högre vinst och orderingång.

Omsättningen uppgick till 296,9 miljoner euro (255,1), en ökning med 16 procent mot föregående år. Orderingången ökade och orderstocken var vid periodens utgång 536,3 miljoner euro (448,5).

Rörelseresultatet blev 21,7 miljoner euro (11,4), med en rörelsemarginal på 7,3 procent (4,5).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 24,1 miljoner euro (16), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 8,1 procent (6,3).

Resultatet före skatt var 20,1 miljoner euro (9,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,29 euro (0,08), vilket innebär en ökning med 263 procent mot föregående år.

Pöyry upprepar också den prognos man lämnat i samband med att budet från ÅF presenterades.

Pöyry, MEUR Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 296,9 255,1 16,4%
Rörelseresultat 21,7 11,4 90,4%
Rörelsemarginal 7,3% 4,5%
Rörelseresultat, ex eo 24,1 16 50,6%
Rörelsemarginal, ex eo 8,1% 6,3%
Resultat före skatt 20,1 9,6 109,4%
Resultat per aktie, EUR 0,29 0,08 262,5%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER