Bildkälla: Stockfoto

Precise Biometrics emission framgångsrik - Analyst Group

Analyst Group har kommenterat teknikbolaget Precise Biometrics senaste företrädesemission som tillförde 49,5 miljoner kronor i nytt kapital före kostnader.

Företrädesemissionen tecknades till 44,1 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Resterande 55,9 procent av emissionsvolymen tilldelas emissionsgaranterna och företrädesemissionen blev därmed fulltecknad.

Emissionen har varit framgångsrik, enligt Analyst Group, och hänvisar till det rådande marknadsklimatet.

"Aktiekursen har dock drabbats av en obefogad nedgång, vilket Analyst Group befarar är orsakad av att garanter, som tilldelades en majoritet av aktierna, säljer tilldelade aktier", skriver Analyst Group i en färsk uppdragsanalys.

Analyst Group upprepar sina estimat om ett positivt rörelseresultat om 3,5 miljoner kronor år 2024.

"Sammanfattningsvis är Precise nu med en stärkt kassa, och ingångna strategiskt viktiga samarbeten och avtal, väl rustat för att exekvera på uttalad tillväxtstrategi."
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER