Bildkälla: Chayantorn Tongmorn / Shutterstock.com

Precise Biometrics ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet – räknar med orderingång påverkas av coronaviruset

Precise Biometrics redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst.

Annons

Omsättningen steg 179,1 procent till 38,8 miljoner kronor (13,9).

Rörelseresultatet blev 12,5 miljoner kronor (-14,3), med en rörelsemarginal på 32,2 procent.

Resultatet efter skatt blev 13,4 miljoner kronor (-15,0).

Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (-0,04).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 14,3 miljoner kronor (-9,1).

Precise Biometrics vd Stefan K Persson beskriver att den kraftigt ökade omsättningen främst härleds till de ökade intäkterna från Egis Technology, som under kvartalet har genomfört ytterligare integreringar av Precise Biometrics identifieringsmjukvara till deras optiska sensorer.

Framöver väntas ytterligare integrering av bolagets mjukvaran med Egis, om än inte i samma takt som under det gångna kvartalet.

"Vi förväntar oss även att osäkerheten i Asien – till följd av Coronaviruset och de konsekvenser det innebär för våra partners i Asien – kommer ha påverkan på orderingången under första halvåret 2020", kommenterar Persson.

Precise Biometrics, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning38,813,9179,1%
Rörelseresultat12,5-14,3
Rörelsemarginal32,2%
Nettoresultat13,4-15,0
Resultat per aktie, kronor0,04-0,04
Kassaflöde från löpande verksamhet14,3-9,1
Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser