Bildkälla: Stockfoto

PriorNilsson fonder utsatt för IT-attack sedan 16 april - senarelägger köp och försäljning av fondandelar

PriorNilsson fonder är utsatta för extern IT-attack sedan 16 april som medför att bolaget inte kan nå sin mailserver eller Back Office-system. Händelsen är polisanmäld och anmäld till berörda myndigheter.

Dessutom medför attacken att det inte går att göra en värdering av de aktuella fonderna och således har PriorNilsson valt att stänga handeln.

"Detta har medfört att vi tagit beslut om att senarelägga försäljning och köp av fondandelar för samtliga fonder i enlighet med 4 kap. 13a § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Beslutet gäller tillsvidare och är taget för att skydda våra kunder. Detta innebär att alla fonder har en senarelagd handel per den 19 april 2021 och tillsvidare. Order lagda efter bryttiden den 16 april 2021 kommer att genomföras när fonderna öppnar för handel igen", skriver fondbolaget på sin hemsida.

Vidare meddelar PriorNilsson att de arbetar med all kraft tillsammans med erkända experter inom cybersäkerhet och i nära samverkar med myndigheter för att kunna återuppta normal handel i fonderna.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER