Bildkälla: Stockfoto

Profilgruppen minskar omsättning och rörelseresultat

Aluminiumprofilbolaget Profilgruppen redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade också.

Omsättningen sjönk 9,1 procent till 683,8 miljoner kronor (751,9).

Rörelseresultatet blev 31,8 miljoner kronor (47,4), med en rörelsemarginal på 4,7 procent (6,3).

Resultatet före skatt var 23,9 miljoner kronor (42,5).

Resultatet efter skatt blev 19,0 miljoner kronor (33,7), en minskning med 43,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,21 kronor (4,36), vilket innebär en minskning med 49,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 196,7 miljoner kronor (-62,9). Detta inkluderar återbetalning och uppskov av uppbörder i covid-relaterat stöd på 162 miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 10,3 miljoner kronor (61,7).

Profilgruppen, MkrQ1-2023Q1-2022Förändring
Nettoomsättning683,8751,9-9,1%
Rörelseresultat31,847,4-32,9%
Rörelsemarginal4,7%6,3%
Resultat före skatt23,942,5-43,8%
Nettoresultat19,033,7-43,6%
Resultat per aktie, kronor2,214,36-49,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet196,7-62,9
Likvida medel10,361,7-83,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER