Bildkälla: Stockfoto

Profilgruppen minskar omsättning och rörelseresultat

Aluminiumprofilbolaget Profilgruppen redovisar en minskning av både omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 10,6 procent till 672,5 miljoner kronor (752,6).

Koncernen producerade 9 450 ton aluminiumprofiler under kvartalet (10 325).

Rörelseresultatet blev 63,3 miljoner kronor (83,0), med en rörelsemarginal på 9,4 procent (11,0).

Operativt resultat blev 60,5 miljoner kronor (43,0), med en justerad marginal på 9,0 procent (5,7).

"Råvarupriset har sjunkit under andra kvartalet. Viss avmattning i prisutvecklingen av övriga produktionsrelaterade kostnader har kunnat noterats", skriver bolaget.

Resultatet före skatt var 49,9 miljoner kronor (74,1).

Resultatet efter skatt blev 39,6 miljoner kronor (58,8), och per aktie 4,99 kronor (7,68).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 55,6 miljoner kronor (26,3).

Profilgruppen lämnar ingen prognos.

Profilgruppen, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning672,5752,6-10,6%
Rörelseresultat63,383,0-23,7%
Rörelsemarginal9,4%11,0%
Operativt resultat60,543,040,7%
Operativt justerad marginal9,0%5,7%
Resultat före skatt49,974,1-32,7%
Nettoresultat39,658,8-32,7%
Resultat per aktie, kronor4,997,68-35,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet55,626,3111,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER