Bildkälla: Stockfoto

Prostatype Genomics beslutar att genomföra aviserad företrädesemission

Medicinteknikbolaget Prostatype Genomics styrelse har beslutat att genomföra det förslag till företrädesemission som aviserades den 2 maj. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren innebär att varje befintlig aktier ger en uniträtt. 37 uniträtter ger rätt att teckna en unit för 55,10 kronor. Varje unit består av 19 nyemitterade aktier och 19 vederlagsfria teckningsoptioner TO 2. Teckningskursen motsvarar därmed 2,90 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 28 juni och aktien handlas exklusive uniträtt den 29 juni. Teckningstiden löper från 6 juli till 20 juli och handel med uniträtter sker den 6 juli till 15 juli.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget tillföras ytterligare 22,5 miljoner kronor vid ett senare tillfälle.

Prostatype Genomics har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 22,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 100 procent av den initiala delen av företrädesemissionen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER