Bildkälla: Stockfoto

QBNK ökar omsättning och rörelseresultat

Teknikbolaget QBNK redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 5,3 procent till 10,0 miljoner kronor (9,5).

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgick till 9,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med föregående år.

Abonnemangsintäkter, ARR, hade i juli ett ingångsvärde på 35,5 miljoner kronor (32,0).

Ebitda-resultatet blev -1,4 miljoner kronor (-2,5).

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet före skatt var -1,4 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-2,0).

"Vi fokuserar på vår återkommande inkomstbas som steg för steg tar oss mot svarta siffror. När vi granskar våra redovisade siffror är det därför viktigt att förstå att våra negativa resultat beror på vår pågående satsning på tillväxt", kommenterar vd Anna Gomes.

QBNK, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Nettoomsättning10,09,55,3%
Ebitda-1,4-2,5
Rörelseresultat-1,5-2,5
Resultat före skatt-1,4-2,5
Nettoresultat-1,1-2,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER