Bildkälla: Stockfoto

Quickbits styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fintechbolaget Quickbit som utvecklar tekniklösningar, kallas till årsstämma den 24 november. Stämman genomförs genom poströstning utan fysisk närvaro.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Mikael Karlsson, Hammad Abuiseifan, Karin Burgaz och Jan Frykhammar. Omval föreslås av Mikael Karlsson som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram på 2,45 miljoner teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER