Bildkälla: Stockfoto

Rapportsäsongen bättre än förväntat för Odin Global, som ökade 1,62 procent i juli

Fonden Odin Global C steg 1,62 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,1 procent och är därmed bättre än index som har minskat 7,9 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondförvaltare Oddbjørn Dybvad.

Enligt Dybvad var rapportsäsongen bättre än förväntat.

"Sammantaget har rapportsäsongen under sommaren varit bättre än väntat för våra företag. Med två undantag har utdelningarna upprätthållits eller ökats, vilket vittnar om starka kassor och en god kontantgenerering."

Positiva bidragsgivare för månaden var Lifco, Indutrade, IMCD Group, Amazon.com och Burford Capital. Negativa bidragsgivare för månaden var HEICO Corp A, Microsoft Corp, Constellation Software, Visa A och Halma.

Vid månadsskiftet var fondens största innehav Lifco, Constellation Software, IMCD Group och DCC.
Odin Global C, %juli, 2020
Fond MM, förändring i procent1,62
Index MM, förändring i procent-1,8
Fond i år, förändring i procent-4,1
Index i år, förändring i procent-7,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER