Bildkälla: Stockfoto

Regeringen beslutar att inte tillåtlighetspröva Igrenes ansökan

Gasprospekteringsbolaget Igrene meddelar att regeringen beslutat att inte tillåtlighetspröva bolagets ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för utvinning och förvätskning av naturgas inom det så kallade Morafältet i Siljansringen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

Regeringens beslut motiveras av att Igrenes planerade verksamhet inte omfattas av bestämmelsen i Miljöbalken om obligatorisk regeringsprövning och att det saknas skäl att vidta någon åtgärd i anledning av Igrenes ansökan.

Regeringens beslut innebär att Miljöprövningsdelegationen nu kan slutföra pågående kommunikation med Igrene och därefter självständigt fatta beslut i frågan om miljötillstånd.

Igrene har i sin ansökan utvecklat och motiverat de miljömässiga argument som talar för naturgasutvinningen i Siljansringen. Igrene vidhåller att naturgasutvinning i Sverige ger miljömässiga fördelar.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser