Bildkälla: Stockfoto

Regeringskansliet föreslår minskade kostnader för havsbaserad vindskraft

Regeringskansliet föreslår att det byggs ut transmissionsnät till områden inom Sveriges sjöterritorium. Detta för att minska kostnaderna för havsbaserad vindkraft genom att ha den ansluten till transmissionsnätet.

”Det skapar mer likvärdiga förutsättningar för anslutning mellan havs- och landbaserad vindkraft”, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Ändringen i Svenska kraftnätsinstruktion föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021 och förslaget är på remiss till den 3 maj 2021.

Promemorian som föreslår detta är en del av Energiöverenskommelsen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER