Bildkälla: Stockfoto

Risk Intelligence spår positivt operativt kassaflöde från Q4

Säkerhetslösningsbolaget Risk Intelligence har säkrat ett lånebaserat finansieringspaket vilket stödjer företagets strategiska initiativ och tech-bolaget förutspår positivt kassaflöde från verksamheten i fjärde kvartalet 2023.

"Prognosen om ett positivt kassaflöde från verksamheten i det fjärde kvartalet är en milstolpe som vi har sett fram emot mycket, och det kommer att väsentligt förändra vår likviditet och vårt finansieringsbehov under återstoden av 2025-strategin. Framöver kommer vi endast att se måttliga ökningar av rörelsekostnaderna, medan intäkterna kommer att fortsätta växa med en högre tillväxttakt. Baserat på kända och budgeterade kostnadsnivåer, bekräftade intäkter och befintliga återkommande intäkter under andra halvåret har vi en relativt hög tilltro till vår prognos", uppger vd Hans Tino Hansen.

Det var 2022 som Risk Intelligence spikade en ny strategisk plan som sträcker sig till 2025. Strategin skall generera högre omsättning, lönsamhet och positivt operativt kassaflöde.

Redovisningsmässigt släpar dock företagets intäkter efter att man antagit en ny modell. Intäkterna ökade exempelvis med 17 procent i det första kvartalet i år. Givet hur företaget taktar just nu så kommer 66 procent av intäkterna att inkomma under det andra halvåret. Det är också därför som företaget spår att man uppnår positivt operativt kassaflöde i det fjärde kvartalet. Risk Intelligence räknar därefter att man kommer att redovisa ett positivt kassaflöde under 2024.

Det danska bolaget har också säkrat lån om 2,5 miljoner danska kronor från privata investerare som också är aktieägare i företaget. Det är en del av det lånepaket om 6 miljoner danska kronor som företaget tog upp i sin årsredovisning.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER