Bildkälla: Stockfoto

Säkerhetsanalys för svenskt Nato-medlemskap har presenterats

Den svenska regeringen har tillsammans med riksdagspartierna presenterat den säkerhetspolitiska analys som kommer ligga till grund för ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap. Det rapporterar bland annat Dagens Nyheter och SVT.

"Finska och svenska Nato-medlemskap skulle uppfattas negativt av Ryssland och leda till svarsåtgärder. Bedömningen är att vi inte kommer utsättas för ett konventionellt militärt angrepp som en reaktion på eventuella ansökningar om Natomedlemskap", säger utrikesminister Ann Linde, som samtidigt betonar att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas.

Bland rapportens slutsatser finns följande:

- Rysslandskrisen är strukturell, systematisk och långvarig.
- Ett svenskt Natomedlemskap skulle höja tröskeln för militära konflikter och därmed ge en konfliktavhållande effekt i norra Europa.
- Den främsta konsekvensen av ett eventuellt medlemskap i Nato är att Sverige skulle bli en del av Natos kollektiva säkerhet.

Analysen innehåller däremot inga rekommendationer om Sverige ska gå med i Nato eller inte. Socialdemokraterna kommer fatta beslut om Nato-medlemskap under söndagen.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställer sig kritiska till analysen. Enligt Vänsterpartiet saknas det analyser på de negativa effekter ett eventuellt medlemskap skulle föra med sig.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER