Bildkälla: Stockfoto

Saltx Technology bantar styrelsen med en ledamot

Aktieägarna i energilagringsbolaget Saltx Technology kallas till årsstämma tisdagen den 25 april i Hägersten.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår att styrelsen minskar i storlek från sju till sex ledamöter. Erica Larson har avböjt omval till styrelsen.

Omval föreslås av styrelseordförande Åke Sund och styrelseledamöterna Staffan Andersson, Per Bodén, Tony Grimaldi, Hans Holmström och Elin Lydahl.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner, motsvarande en ökning med högst 40 miljoner aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER