Bildkälla: Stockfoto

Samesystem vände till förlust under senaste räkenskapsåret, ARR kom in över förväntan

Danska mjukvarubolaget Samesystem redovisar en ökad omsättning men också vändning till förlust under det senaste räkenskapsåret 2020/21, jämfört med föregående år.

Omsättningen steg till 32,4 miljoner danska kronor (30,2).

De återkommande intäkterna, ARR, ökade med 40,1 procent till 42,1 miljoner danska kronor. Det var bättre än guidningen på 41,8 miljoner danska kronor. Churn var 6,9 procent (3,1).

Antalet kunder uppgick till 833 stycken per den 30 september (646).

Ebitda-resultat blev -22,1 miljoner danska kronor (9,2).

Rörelseresultatet blev -27,9 miljoner danska kronor (4,4).

Resultatet efter skatt blev -22,2 miljoner danska kronor (3,2).

Samesystem spår en ARR på 59,5 miljoner danska kronor under räkenskapsåret 2021/22.

Samesystem, Mdkk2020/20212019/2020Förändring
Nettoomsättning32,430,27,3%
EBITDA-22,19,2
EBITDA-marginal30,5%
Rörelseresultat-27,94,4
Rörelsemarginal14,6%
Nettoresultat-22,23,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER