Bildkälla: Stockfoto

Sammanställning: Så här går det för dagens rapporterande bolag

Sammanställning: Så här går det för dagens rapporterande bolag

Marknadens dom – vinnarna och förlorarna bland dagens rapporterande bolag. Några få rapportbolag orkar trotsa den rådande börsbaissen och stiga...

Profilgruppen ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet, höjer utdelning - Aktien svagt ner

Profilgruppen redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst. Bolaget ökar utdelningen till 4,50 kronor (3,00). 

Bolaget bedömer att marknadsläget kommer att vara stabilt de kommande kvartalen.

Lammhults ökar intäkterna och rörelseresultatet i fjärde kvartalet - Aktien rejält upp

Lammhults Design Group ökar intäkterna och rörelseresultatet i fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 2,00 kronor (2,00). 

"Under det fjärde kvartalet ökade koncernens omsättning med 17 procent, varav 6 procent var organisk tillväxt. Överlag var det ett bra kvartal för koncernens bolag. Trots den starka avslutningen på 2017 och en total tillväxt under året om 16 procent är rörelseresultat och rörelsemarginal i paritet med föregående år. Vi ser nu en återhämtning av rörelsemarginalen efter ett svagare tredje kvartal", kommenterar vd Fredrik Asplund i bokslutskommunikén.

Note ökar omsättning och vinst, höjer utdelningen - Aktien ner

Note redovisar ökande omsättning och vinst för det fjärde kvartalet. Kontraktstillverkaren höjer även sin utdelning. 

Omsättningen uppgick till 325 miljoner kronor (288,2), en ökning med 13 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 22,6 miljoner kronor (16,5), med en rörelsemarginal på 7,0 procent (5,7). Note föreslår 1 kronor i utdelning (0,70).

[xyz-ihs snippet="Nyhetsbrev"]

"Utifrån den starka försäljnings- och resultatutveckling vi haft ser vi positivt på framtiden. Tillväxt, kundnöjdhet och lönsamhet är ledorden framöver och planer för hur dessa ska stärkas är uppdragna. Orderläget och aktiviteten i pågående kunddialoger är fortsatt på en hög nivå. Sammantaget har vi goda möjligheter att öka våra marknadsandelar", skriver vd Per Ovrén i rapporten. 

Addtechs resultat lägre än väntat i tredje kvartalet - Aktien rejält ner

Teknikhandelsbolaget Addtech redovisar en omsättning i linje med förväntningarna under tredje kvartalet samtidigt som resultatet blev något lägre.

Omsättningen uppgick till 2 030 miljoner kronor (1 819), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 989. Rörelseresultatet blev 155 miljoner kronor (132). Rörelsemarginalen var 7,6 procent (7,3). 

IAR Systems ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet - Aktien ner

IT-bolaget IAR Systems redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

"2017 summerar vi som ännu ett år med ökad omsättning och ökat resultat. Under de senaste 8 årens 32 kvartal har omsättningen ökat i 29 och rörelseresultatet i 31 kvartal vid en jämförelse med motsvarande kvartal året innan. 2018 är ett år med samma långsiktiga målsättning, ökade ambitioner och större möjligheter", säger vd Stefan Skarin i bokslutet.

Assa Abloy ökade resultatet som väntat i fjärde kvartalet - Aktien upp

Låskoncernen Assa Abloy redovisar en omsättning och ett resultat i linje med förväntningarna under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 3,30 kronor (3), väntat var 3,23. 

Nobias rörelseresultat i linje med förväntningarna i fjärde kvartalet, föreslår extrautdelning - Aktien rejält upp

Köksspecialisten Nobias rörelseresultat var i linje med analytikernas förväntningar i fjärde kvartalet 2017. Styrelsen föreslår att ordinarie utdelning höjs och föreslår även en extrautdelning.

”Nobia har haft ett bra år. Trots valutamotvind och en utmanande brittisk marknad levererar vi en EBIT-marginal som når vårt finansiella mål om 10 procent. Mot bakgrund av bolagets goda vinst och starka balansräkning föreslår styrelsen en utdelning om 7 kronor per aktie. Vår starka finansiella ställning möjliggör även fortsatta investeringar för tillväxt, såväl organisk som via förvärv”, kommenterar vd Morten Falkenberg i bokslutskommunikén.

Bactiguard ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet - Aktien svagt ner

Bactiguard redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet förbättrades också. Bactiguard föreslår 0 kronor i utdelning (0).

"Sammantaget innebär årets utveckling att vi har uppnått flera viktiga mål och står bättre rustade än någonsin att utveckla affären och expandera bolaget", skriver vd Christian Kinch i rapporten. 

Swedbank slog resultatförväntningarna i fjärde kvartalet - Aktien svagt upp

Swedbank visar på en högre omsättning och resultat än väntat i fjärde kvartalet 2017. Även utdelningen hamnar något över förväntan. Swedbank föreslår 13,00 kronor i utdelning (13,20) väntat 12,90. 

"Resultatet i kvartalet var starkt. Bolånevolymerna växte både i Sverige och i Baltikum medan företagsutlåningen var stabil med fokus på lönsamhet. Provisionsintäkterna stärktes till följd av en positiv börsutveckling och av att PayEx inkluderades i resultatet för hela kvartalet. Valuta- och räntehandeln var svagare i kvartalet till följd av lägre kundaktivitet", kommenterar vd Birgitte Bonnesen i rapporten. 

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER