Bildkälla: Stockfoto

Sänkta riktkurser för MGI efter rapporten

Spel- och mediebolaget MGI:s, Media and Games Invest, rapport för det tredje kvartalet har kommenterats av analyshusen. Den gemensamma nämnaren är att samtliga har sänkt sina riktkurser.

Kepler Cheuvreux skriver att de intar en försiktig hållning kring bolaget på grund av osäkerheten på annonsmarknaden.

“Tidpunkten för en återhämtning på marknaden är osäker och kan i ett negativt scenario ligga en tid fram i tiden, vilket är anledningen till att vi sänker våra estimat”, skriver Kepler som skruvar ner förväntningarna på justerad ebitda med 1 och 9 procent för åren 2024-2025.

Kepler gillar dock aktien på lång sikt.

“På lång sikt anser vi fortfarande att bolaget är attraktivt positionerat i ett segment som bör gynnas av långsiktig strukturell tillväxt när annonsutgifterna fortsätter att flyttas över från traditionella kanaler till digitala och programmatiska”, heter det.

Köp upprepas medan riktkursen faller till 15 kronor (24), på grund av en högre genomsnittlig kapitalkostnad, WACC, på 11,3 procent (tidigare 10,5).

En högre WACC är också skälet till varför Pareto Securities sänker sin riktkurs till 19 kronor (23). Pareto har också fortsatt köp på aktien.

Analyshuset fokuserar på MGI:s försäljningsprognos för helåret. MGI räknar med en försäljning på cirka 303 miljoner euro, vilket enligt Pareto är för konservativt varför man höjer sina estimat med 1,2 procent.

Pareto kommenterar också den höga skuldsättningen och tror att den faller till 3,0 gånger justerad ebitda under fjärde kvartalet, och därefter fortsätter till målet på 2-3 gånger under 2024.

Vad gäller själva rapporten var den i linje med förväntningarna, skriver Pareto.

Redeye uppger att försäljningen kom in något högre än väntat, och noterar att både det operativa kassaflödet och det fria kassaflödet var solida under kvartalet.

Mot bakgrund av rapporten och en förbättrad synlighet för Q4, höjs helårsprognosen för justerad ebitda med cirka 5 procent. På grund av en högre WACC blir det det motiverade värdet något lägre på 27 kronor (30) under basscenariot.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER