Bildkälla: Stockfoto

SAS företrädesemission inte helt fulltecknad - danska och svenska staten tar en del

I flygbolaget SAS företrädesemission utgör teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter tillsammans cirka 90,48 procent av de erbjudna aktierna. Därmed kommer emissionsgarantin som lämnades av bolagets huvudaktieägare, den danska och den svenska staten, att delvis tas i anspråk. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det innebär att den danska och den svenska staten, utöver sina pro rata-andelar, sammanlagt kommer att teckna ytterligare 327 667 435 stamaktier, motsvarande cirka 9,52 procent av de erbjudna aktierna.

Sammanlagt kommer därmed 3 443 242 959 stamaktier, motsvarande 100 procent av de erbjudna aktierna, att emitteras i företrädesemissionen. SAS tillförs cirka 3 994 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Jag är tacksam för stödet vi fått från våra större ägare, den danska och svenska staten samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, genom hela rekapitaliseringsprocessen. Jag är också tacksam för det stöd och det förtroende som privata och institutionella investerare har visat oss genom att delta i företrädesemissionen, trots de utmaningar som flygindustrin genomgår", säger vd Rickard Gustafson.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER