Bildkälla: Stockfoto

SAS tyngde Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge i juli

Fonden Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge steg 0,2 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex OMRX TBILL som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Maria Ljungqvist.

Aktiemarknaderna gick starkt stor del av juli, men tappade mot slutet av månaden. Fonden har inte haft någon aktieexponering i juli och hela avkastningen härrör därför från fondens räntebärande innehav.

Fondens avkastning tyngdes i juli av kursutvecklingen på SAS hybridobligation.

"Denna uppvisade en mycket negativ utveckling i juli emedan bolaget och dess största ägare sökt en lösning för rekapitalisering som involverar obligations-innehavarna. Tanken är att bolagets obligationer ska konverteras till aktier, men det visade sig under månaden att villkoren i det förslag som offentliggjordes sista juni inte fick det gensvar hos obligationsinnehavarna som bolaget hoppats på. På den positiva sidan utvecklades innehavet i Recipharms konvert mycket bra efter att bolaget visat oväntat bra siffror för andra kvartalet," kommenterar förvaltaren.

Under månaden har fondens spreadduration, alltså känslighet för förändringar i kreditspreadarna, kortats ned något och låg i slutet av månaden på 1,8.

Fonden har haft en ränteduration förvaltaren anser är mycket kort i juli på under 0,5 vilket har givit ett neutralt bidrag till både avkastning och volatilitet i fonden från ränteduration.

Denna fond kommer att fusioneras in i fonden AktieAnsvar Räntestrategi i oktober.

Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, %juli, 2020
Fond MM, förändring i procent0,2
Index MM, förändring i procent0,0
Fond i år, förändring i procent-4,5
Index i år, förändring i procent-0,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER