Bildkälla: Stockfoto

SAS värdering är överdriven, vi uppepar sälj med riktkurs 1,2 kronor - Nordea

Flygbolaget SAS nuvarande värdering ses som överdriven och Nordea upprepar idag rekommendationen sälj med riktkursen 2 kronor. Det framgår av en analys.

Analyshuset estimerar att bolagets likviditetsposition är tillräcklig för att klara sig genom 2021 för att därefter kunna bli kasseflödespositiva under 2022. Fastän att estimaten är osäkra prognostiseras avsevärda förluster under 2021.

Det lyfts även fram att SAS tros bli ett av bolagen som kommer att överleva och bygga på den starka inhemska positionen i Skandinavien, trots den stora osäkerheten kring hur konkurrensen kommer se ut vid en normaliserad situation inom flygindustrin.

Riktkursen är baserad på ett antagande att resultatet normaliserar sig till tidigare år mellan 2015-2019 med en vinst per aktie om 0,11 kronor. En p/e-multipel om 10 gånger ger en värdering om 1,2 kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER