Bildkälla: Stockfoto

SCB släpper reviderade AKU-siffror den 14 november

SCB kommer på torsdag den 14 november att släppa reviderade siffror för AKU, Arbetskraftsundersökningarna, för period juli 2018 till september 2019. De omarbetade siffrorna publiceras samtidigt som statistiknyheten om AKU för oktober 2019. Det framgår av ett pressmeddelande från statistikmyndigheten.

Annons

Den reviderade statistiken bygger på data från SCB:s insamlingsavdelning, som hanterar halva AKU:s urval. Genom att minska detaljnivån i de publicerade siffrorna kan SCB säkerställa statistikens kvalitet såväl bakåt i tid som framöver.

Inför publiceringen av AKU för september i år kunde SCB konstatera oförklarliga avvikelser i rådatan som samlats in av Evry på uppdrag av SCB. Avvikelserna ledde till att skattningarna av arbetslöshet och sysselsättning påverkades.

SCB har huvudansvaret för datainsamlingen och har tillsammans med Evry vidtagit åtgärder i form av fördjupade analyser och tätare avstämning för att reda ut vad avvikelserna beror på. SCB och Evry är överens om att det finns avvikelser i datainsamlingen, men det är inte klarlagt i hur stor grad det påverkat skattningarna i statistiken.

Såväl minskningen av sysselsättningen som ökningen av arbetslösheten har överdrivits något den senaste tiden. Förändringarna som har kommunicerats sedan juni 2019 är missvisande. Arbetslösheten var egentligen måttligt ökande under denna period. Samtidigt har sysselsättningen haft små förändringar.

Med start sommaren 2018 överskattades först sysselsättningen något, fram till början av 2019, för att sedan underskattas något resten av året. Antalet arbetslösa underskattades något under början av 2019, för att de senaste månaderna ha överskattats något.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser