Bildkälla: Stockfoto

Sepranolon uppvisade ingen signifikant skillnad jämfört med placebo för behandling av menstruell migrän

Asarina Pharmas läkemedelskandidat Sepranolon för behandling av menstruell migrän åstadkom ingen signifikant skillnad jämfört med placebo i fas 2a-studien. Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultaten påvisar en 25-procentig reduktion av menstruella migrändagar för hela patientgruppen men en signifikant skillnad jämfört med placebo kunde inte uppnås för varken primära eller sekundära utfallsmått.

”Vi hade naturligtvis hoppats på ett annat resultat. Denna väl genomförda kliniska studie bekräftar dessvärre inte hypotesen att koncentrationsminskningen av allopregnanolon under den premenstruella fasen, så kallad substansabstinens, är orsak till menstruell migrän”, kommenterar vd Peter Nordkild.

Bolaget fortsätter med sin utveckling av Sepranolon i Tourettes syndrom.

”Vi står fast vid vår plan att fortsätta utvecklingen inom Tourettes syndrom och tvångssyndrom (OCD), och det är viktigt att förstå att den föreslagna allopregnanolonabstinensmekanismen för menstruell migrän är en fundamentalt annan mekanism än den som triggar Tourettes syndrom och tvångssyndrom. Avsaknaden av effekt i menstruell migrän ändrar därför inte rationalen för behandling med Sepranolon till patienter med TS eller OCD då båda dessa indikationer baserar sig på direkta allopregnanoloninducerad effekt på tvångsmässigt beteende, såsom är visats i prekliniska effektmodeller. Detta är i motsats till hormonellt inducerad allopregnanolonökning i menstruell migrän”, säger Peter Nordkild.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER