Bildkälla: Stockfoto

Setra minskar omsättning och rörelseresultat

Träindustriföretaget Setra redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 10,7 procent till 1 395 miljoner kronor (1 563).

"Trävarumarknaden fortsatte att försvagas under Q4 när det gäller den generella prisnivån. Efterfrågan förbättrades däremot, vilket gjorde att våra lager sänktes till en normal nivå. Låga priser tillsammans med kostnadsutvecklingen har dock inneburit ytterligare försvagning av våra marginaler under kvartalet", säger vd Katarina Levin.

Rörelseresultatet blev -69 miljoner kronor (369).

Resultatet efter skatt blev -54 miljoner kronor (300).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -112 miljoner kronor (479).

Setra, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning1 3951 563-10,7%
Rörelseresultat-69369
Rörelsemarginal23,6%
Nettoresultat-54300
Kassaflöde från löpande verksamhet-112479
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER