Bildkälla: Stockfoto

Simris Algs företrädesemission blev övertecknad

Simris Algs företrädesemission blev övertecknad

Simris Algs nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till 101,6 procent och blev därmed övertecknad. Nyemissionen tecknades till 61,2 procent med stöd av uniträtter och till 40,4 procent utan stöd av uniträtter. Garantiåtaganden kommer inte att utnyttjas. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tillför bolaget 29,1 miljoner kronor före emissionskostnader, varav 2,2 miljoner kronor erläggs genom kvittning av fordringar.

- Det här utfallet var vårt bästa scenario på alla sätt och vis och vi är jätteglada. Det är en rejäl förstärkning av kassan, så nu kan vi öka tempot och genomföra våra planer. Jag är också särskilt glad för det stora intresset vi fått både i Sverige och internationellt, och alla som är med på vår mission att ersätta ohållbara marina råvaror, säger grundare och vd Fredrika Gullfot.

Simris Alg emitterar 32,31 miljoner nya aktier och har därefter 53,84 miljoner aktier utestående. Bolaget emitterar även teckningsoptioner i nyemissionen. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter det att betalda tecknade units, BTU, omvandlats till B-aktier och teckningsoptioner 2020/1.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER