Bildkälla: Stockfoto

Sinchs ebitda-resultat högre än väntat

Kommunikationstjänstbolaget Sinch redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Ebitda-resultatet var också högre än väntat.

Omsättningen steg 46,1 procent till 1 777,7 miljoner kronor (1 216,4). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 647. Den organiska tillväxten var 35 procent.

Ebitda-resultat blev 214,9 miljoner kronor (134,8), väntat 198, med en ebitda-marginal på 12,1 procent (11,1).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 226,0 miljoner kronor (147,6), med en justerad ebitda-marginal på 12,7 procent (12,1).

Rörelseresultatet blev 155,2 miljoner kronor (86,6). Rörelsemarginalen var 8,7 procent (7,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 210,7 miljoner kronor (131,5), med en justerad rörelsemarginal på 11,9 procent (10,8).

Resultatet efter skatt blev 96,4 miljoner kronor (68,7).

Resultat per aktie hamnade på 1,56 kronor (1,27).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 107,4 miljoner kronor (23,1).

Covid-19 har fortsatt negativ påverkan på det mindre segmentet Röst och Video eftersom minskat resande leder till lägre efterfrågan från app-baserade taxiföretag. Den
sammantagna effekten på hela koncernen förblir dock måttlig eftersom volymerna samtidigt ökat inom Meddelandetjänster, skriver bolaget i rapporten.


Sinch, MkrQ3-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019Förändring
Nettoomsättning1 777,71 6477,9%1 216,446,1%
EBITDA214,91988,5%134,859,4%
EBITDA-marginal12,1%12,0%11,1%
EBITDA, justerat226,0147,653,1%
EBITDA-marginal, justerad12,7%12,1%
Rörelseresultat155,286,679,2%
Rörelsemarginal8,7%7,1%
Rörelseresultat, justerat210,7131,560,2%
Rörelsemarginal, justerad11,9%10,8%
Nettoresultat96,468,740,3%
Resultat per aktie, kronor1,561,2722,8%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER