Bildkälla: Stockfoto

Sintercast hade en serieproduktion på 2,4 miljoner motorekvivalenter i december, rekordhöga installationsintäkter

Processtyrningsbolaget Sintercast hade en serieproduktion i december på 2,4 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket resulterar i en produktionstakt på 2,6 miljoner motorekvivalenter för det fjärde kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Decemberproduktionen var 6 procent lägre än i december 2019 medan produktionen för det fjärde kvartalet minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Sammantaget landade serieproduktionen för helåret på 2,5 miljoner, vilket motsvarar en minskning med 24 procent jämfört med helårsvolymen 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter.

2020 gav, som förutsågs i början av året, ett andra år i rad med rekordhöga installationsintäkter. Med System 4000 Plus-installationer vid First Automobile Works gjuteri i Kina och vid det nya Scania-gjuteriet i Sverige, plus utnyttjandet av en köpoption av System 4000 till WHB-gjuteriet i Brasilien, landade installationsintäkterna för helåret på 16,6 miljoner kronor.

Installationsintäkterna för 2020 översteg det tidigare rekordet på 11,9 miljoner kronor från 2019 med 40 procent och de är mer än dubbelt så höga som genomsnittsintäkterna från 2010 till 2019.

- Från låga 1,0 miljoner motorekvivalenter i april återhämtade vi oss under det andra halvåret till en genomsnittlig produktionstakt på 2,7 miljoner. Vi går således in i det nya året med en produktionstakt motsvarande 80 procent av produktionsvolymerna innan coronapandemin, säger Steve Dawson, vd och koncernchef i Sintercast.

- Med produktionsstart av nya program för tunga fordon hos FAW och Scania under 2021, plus den övergripande återhämtningen på marknaden, är vi fortsatt övertygade om att återgå till produktionsnivåerna innan coronapandemin inom kort. Vi vidmakthåller även vårt förtroende för den långsiktiga tillväxtpotentialen för CGI och vår förmåga att nå och överträffa milstolpen på fem miljoner motorekvivalenter, avslutar Steve Dawson.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER