Bildkälla: Stockfoto

Sintercast ökar omsättningen med 56 procent i tredje kvartalet, rekord i serieproduktionen

Sintercast ökar omsättningen med 56 procent i tredje kvartalet, rekord i serieproduktionen

Sintercast redovisar ökande omsättning och vinst under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 56,3 procent till 30,8 miljoner kronor (19,7).

Rörelseresultatet blev 14,5 miljoner kronor (6,0), med en rörelsemarginal på 47,1 procent (30,5).

Resultatet efter skatt blev 14,2 miljoner kronor (7,0), en ökning med 102,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,0 kronor (1,0), vilket innebär en ökning med 100,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 16,2 miljoner kronor (9,9).

I september sattes ett nytt rekord för serieproduktionen av motorekvivalenter och för tredje kvartalet som helt landade slutsiffran på 3,5 miljoner motorekvivalenter.

"Tredje kvartalet gynnades även av stark produktion i juli och augusti genom fortsatt hög efterfrågan på pickuper och tunga fordon, vilket minimerade den traditionella nedgången under sommaruppehållet. Totalt har fem av de sju senaste kvartalen markerat nya rekord för serieproduktion, vilket ger att serieproduktionstakten under niomånadersperioden ligger 32 procent över helåret 2018", skriver bolagets vd i rapporten.

Utsikterna för installationsintäkter uppges vara positiva och för 2020 drivs dem också av tidigare aviserade installationen av System 4000 Plus vid det nya Scaniagjuteriet i Sverige, planerad till mitten av 2020.

Sintercast, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 30,8 19,7 56,3%
Rörelseresultat 14,5 6,0 141,7%
Rörelsemarginal 47,1% 30,5%
Nettoresultat 14,2 7,0 102,9%
Resultat per aktie, kronor 2,0 1,0 100,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 16,2 9,9 63,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER