Bildkälla: Stockfoto

Sivers Semiconductors tar in finansiering på 75 miljoner kronor

Teknikföretaget Sivers Semiconductors har ingått ett finansieringsavtal med Formue Nord om upp till 75 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor avser ett konvertibelt lån.

Det konvertibla lånet har en teckningskurs om 9,61 kronor, vilket skulle ge en utspädning om cirka 1,1 procent. Tech-bolaget har också fått ett kreditbeslut från en affärsbank om ytterligare 25 miljoner kronor och förhandlar nu om slutgiltigt låneavtal.

Lånefaciliteterna ersätter existerande lånefacilitet om 100 miljoner kronor från Modelio Equity och Exelity. Bolaget återbetalar därmed det utestående lånebeloppet till långivarna om 50 miljoner kronor.

"Med denna lånefacilitet och den tidigare nyemissionen har vi nu säkrat en stark finansieringsbas att fortsätta bygga bolagets tillväxtresa inom de stora tillväxtområden som vi idag adresserar. Målet att växa nettoomsättning med +100 procent samt nå lönsamhet på justerad ebitda-nivå under andra halvåret 2023 står fast", säger Anders Storm, vd för Sivers Semiconductors, i en kommentar.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER