Bildkälla: Stockfoto

Skogsfond Baltikum: Nyemission möjliggör fortsatta förvärv - Penser

Nyemission möjliggör förvärv

Under november kommunicerade bolaget att man avsåg genomföra en riktad emission om högst 202 mkr för att finansiera den fortsatta investeringsresan. Utfallet av emissionen kommunicerades i januari och bolaget tillförs ca 24 mkr före emissionskostnader. Beloppet är lägre än vad vi räknat med, men vi bedömer fortsatt att Skogsfond Baltikum via ytterligare anskaffningar kan uppnå den egna målvolymen för fonden om EUR 50m.


Högre förvärvstempo

Vi noterar att Skogsfond Baltikum nu är redo för högre förvärvstempo. Vi bedömer att marknaden är fortsatt lukrativ, och att man inte upplevt några praktiska svårigheter relaterade till t.ex. pandemirestriktioner. Vi bedömer fortsatt att Skogsfond Baltikum har goda möjligheter att arbeta vidare enligt investeringsplanen.


Oförändrat motiverat värde

Vi bedömer att bolaget har potential att uppnå den egna målvolymen för fonden om EUR 50m, men detta kräver ytterligare kapitalanskaffningar. Tills vidare har bolaget utrymme för att driva förvärv under 2022, och vi förskjuter våra estimat för kapitalanskaffning till längre fram under 2022. Vi ser ett oförändrat värde om 1 170 - 1 220 kr per aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER