Bildkälla: Stockfoto

Små resultatförändringar för Insplorion – nådde sin viktigaste målsättning för 2019

Små resultatförändringar för Insplorion – nådde sin viktigaste målsättning för 2019

Sensorplattformsbolaget Insplorion redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatmässigt var det små förändringar jämfört med föregående år.

Omsättningen steg till 0,8 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor (-2,4).

Resultatet före och efter skatt var -2,5 miljoner kronor (-2,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,26 kronor (-0,34).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,7 miljoner kronor (-2,4).

"En av de viktigaste målsättningarna under 2019 var att introducera vår första kommersiella volymprodukt innan årets slut. I december nådde vi målet. Vi sålde vår kvävedioxidsensor (NO2) tillsammans med belysningsföretaget Leading Lights smarta belysningsplattform, till Mölndal stad. Staden kan nu testa och kontinuerligt mäta förekomsten av kvävedioxid i luften tillsammans med information kring energiförbrukning och övrig driftinformation kring stadsbelysningen. Försäljningen innebär att vi nu har en referenskund för vår kvävedioxidsensor", uppger vd Patrik Dahlqvist.

Insplorion har under 2019 växt med fem nya medarbetare och hade vid årsskiftet tolv anställda.

"Inom forskningsinstrument förväntas försäljningen successivt öka då antalet kundprocesser som når fasen för intern eller extern finansiering fortsätter att öka. Under 2020 förväntas intäkter även genereras ifrån kvävedioxidsensorn. Bolaget avser försätta söka anslagsfinansiering på nationell och EU nivå för delprojekt som karaktäriseras av högre teknisk risk och som ligger i linje med utvecklingsplanen. Detta är även ett sätt att bygga samarbeten med industriella aktörer och få hävstång på finansiering från aktieägare", skriver Insplorion om den framtida utvecklingen.

Insplorion, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,8 0,4 100,0%
Rörelseresultat -2,4 -2,4
Resultat före skatt -2,5 -2,4
Nettoresultat -2,5 -2,4
Resultat per aktie, kronor -0,26 -0,34
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,7 -2,4
Utdelning per aktie, kronor 0 0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER