Bildkälla: Stockfoto

Smart Eye spikar villkor för nyemissionen - rejäl rabatt

Teknikbolaget Smart Eye genomför den tidigare kommunicerade nyemissionen om 324 miljoner kronor. Det sker med en rejäl rabatt mot gårdagens stängningskurs vid 44,80 kronor.

Villkoren är 4:7, innebärande att sju befintliga aktier ger rätt att teckna fyra nyemitterade aktier till teckningskursen 25,50 kronor per aktie. Teckningsperioden är 2 till och med 13 februari 2023.

I emissionslikviden på 324 miljoner kronor före emissionskostnader avses cirka 38 miljoner tecknas av styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Det motsvarar 12 procent av emissionen. Därtill har vissa styrelseledamöter och personer i ledningen, bland annat Martin Krantz, med ett totalt ägande om 9 procent, åtagit sig att teckna ett antal aktier motsvarande minst likvid som erhålls från försäljning av teckningsrätter som motsvarar upp till 7 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Vidare har flera fondbolag såsom Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, Consensus Asset Management, Vasastaden och Aktia Asset Management ingått avsiktsförklaringar om att teckna aktier i nyemissionen för cirka 79 miljoner kronor, eller cirka 24 procent av emissionsbeloppet.

Slutligen garanterar garanter resterande del om cirka 209 miljoner kronor.

Emissionskostnaderna väntas bli cirka 35 miljoner kronor. Nettolikviden om 289 miljoner kronor kommer att användas till att bland annat betala tillbaka brygglån. Detta motsvarar 60 miljoner kronor.

Vidare kommer 45 procent att användas för forskning och utveckling av företagets DMS-projekt. Detta arbete sker ihop med olika fordonstillverkare. Cirka 25 procent kommer att användas inom forskning och utveckling inom Interior Sensing. Detta skall säkerställa långsiktig konkurrenskraft för bolaget.

Vidare kommer 15 procent att användas för att expandera eftermarknadserbjudandet inom Automotive och Applied AI Systems.

Resterande 15 procent kommer att användas för att finansiera den löpande verksamheten.

Carnegie är rådgivare.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER