I SAMARBETE MED MEDARCA
Bildkälla: Stockfoto

Smarta läkemedelsskåp ska minska stressen för vårdpersonal

Smarta läkemedelsskåp ska minska stressen för vårdpersonal

Äldrevården i Sverige och Europa står inför tuffa utmaningar. Vi blir äldre som befolkning, samtidigt som vårdpersonal upplever stress och har hög sjukfrånvaro. Det svenska bolaget Medarca har tagit fram smarta läkemedelsskåp som effektiviserar administration, avlastar personal, minskar svinn och ökar tryggheten för vårdtagare.

Medarcas historia börjar med att grundarna, som då jobbade med utmaningar inom kontanthantering i Europa, såg liknande utmaningar för läkemedelshanteringen inom äldrevården. Hanteringen sker i för stor utsträckning manuellt, med låg spårbarhet och stor risk för misstag. Som ett resultat har äldreomsorgen stort svinn av medicin, samtidigt som felmedicinering är en ledande orsak till att brukare råkar illa ut. Hos vårdpersonal är stressen hög och läkemedelshantering är ett av de rutinuppdrag som tar mest tid.

Som svar på problemen har Medarca utvecklat både mjuk – och hårdvara i form av smarta läkemedelsskåp. De digitala skåpen automatiserar de tidigare manuella rutinerna och erbjuder ökad spårbarhet. Genom att koppla upp skåpen till en datacentral kan personalen se på skärmar om medicinering uteblivit eller om lagret börjar bli lågt. Automatiserade varningssignaler erbjuder personalen trygghet genom att minimera risken för mänskliga misstag.

”Vår första produkt lanserades 2019 och genom de ordrar vi fått hittills har det visat sig att produkterna har ett stort värde för kunderna och att det finns en vilja att betala för det vi utvecklat. Nu gäller det att ta tillvara på möjligheten och våga expandera kraftfullt. Inom fem år är målet att finnas i 30 länder och att nå en omsättning på över 200 miljoner SEK” säger vd Lars Malmgren.

För att expandera kraftfullt och ta marknadsandelar i en bransch med stora behov av ökad automatisering avser Medarca att genomföra en nyemission under tidig höst 2020. Är du intresserad av att ta del av kommande emissionsmaterial, eller delta på investerarträffar, klicka här.

Klicka här för mer information

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Medarca. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER