Bildkälla: Stockfoto

Smoltek ska fokusera på industrialisering av CNF-MIM samt på området elektrolysörer

Nanoteknikbolaget Smoltek ska under resterande del av 2021 fokusera på industrialisering av bolagets kolfiberbaserade kondensatorer (CNF-MIM) samt på området elektrolysörer, enligt en lägesuppdatering.

Inom Smoltek Semi löper det pågående samarbetet rörande den förlängda utvärderingslicensen enligt plan.

Under året som gått har bolaget även intensifierat det egna arbetet med att industrialisera CNF-MIM tekniken i samarbete med internationella kontraktstillverkare. Vidare studeras också fördelarna med att genomföra industrialiseringsarbetet i egen regi.

Inom Smoltek Innovation har bolaget efter "lovande intern teknisk utvärdering" valt att sätta elektrolysörer som huvudfokus under 2021. Målsättningen under året är att färdigställa tekniskt proof-of-concept för kolnanofiberbaserade cellkomponenter samt ingå utvecklingssamarbete med en storskalig tillverkare.

Organisationen inom de båda koncernbolagen ska fortsätta stärkas upp med ny kompetens under året.

Det uppges att kostnaderna för samtliga beskrivna satsningar i lägesuppdateringen ryms inom ramen för kapitalanskaffningen i höstas.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER