Bildkälla: Stockfoto

Snart nog skiner solen på solbolagen igen

gästkrönika Vi hör dagligdags om de stora utmaningar som vårt energibehov ställer på dagens och framtidens energiförsörjning. Allt mer blir elektrifierat, samtidigt som detta påfrestar klimatet, särskilt från energiresurser som kol och olja. I Sverige kommer ca 40 procent av elen från kärnkraft och cirka 40 procent från vattenkraft medan kraftvärme och vindkraft står för ungefär 10 procent. Solenergi står för blygsamma 0,5 procent. Sammantaget lämnar svensk energi ett relativt litet klimatavtryck globalt sett, men även här går utvecklingen framåt mot ännu högre andel förnybar energi.

Under 2020 upplevde många bolag och fonder inriktade mot ren energi en riktigt god kursutveckling och stort intresse, lite drivet av de stimulanspaket som då diskuterades, men som först nu implementeras. Under 2021 har intresset varit svalt, men detta kan möjligen ändras nu. Tittar man närmare på just solenergiaktier så har dessa generellt gått svagt på börserna där bolagen pressats av stigande priser på insatsvaror, framförallt polykisel, men även av högre transportkostnader. Faktum är dock att höga energipriser, som vi ser nu, faktiskt gynnar intresset för de alternativa energibolagen, eftersom incitamentet då ökar för att använda just alternativa kraftkällor. 

Källa: Bloomberg

I diagrammet kan man se att priset på MAC SolarEnergy ETF (vit), med sina 46 olika innehav) fallit med över 20 procent i år medan polykisel (röd) stigit med över 210 procent och skeppsfraktkostnader (grön) med strax över 120 procent. Samtidigt har priset på solceller sjunkit kraftigt på senare år. Att priset på själva produkten sjunkit gör nu att allt fler väljer att installera solceller på tak och mark.

Enligt BloombergNEF förväntas solcellsmarknaden fyrdubblas i kapacitet till 2030 och Kina är ett av de störst bidragande länderna till detta. President Xi Jinping har som mål att Kina skall vara koldioxidneutralt 2060, vilket är en viktig underliggande drivkraft för att efterfrågan kommer vara hög under många år framåt. I ett pilotprojekt i Kina kan städer och regioner ansöka om stöd för att ställa om sin energiförsörjning genom att investera i solkraft. Till 2030 skall 50 procent av alla statliga byggnader i projektet ha solceller på taken, 30 procent av statsägda företag och 20 procent av privata hus. Nästan 700 städer och över 30 regioner ansökte om att vara med i projektet.

Källa: BloombergNEF

Eftersom priset på det viktiga polykislet stigit kraftigt så har också produktionskapaciteten successivt byggts ut, och planer finns på ytterligare kraftig kapacitetsutbyggnad, vilket bör sänka priserna på sikt.

Investeringsteman kommer och går och det är alltid svårt att veta exakt när man skall investera tematiskt på en bredare front, vilket fick mig förbereda mig genom att gå igenom de bolag som ingår i ovan nämnda ETF. Eftersom aktierna generellt fallit, men analytikerna kvarhållit sina prognoser så har potentialen till riktkurser stigit, konstigt vore annars. I genomsnitt är det 25 procents potential i förhållande till nu gällande riktkurser. Värderingen för gruppen ligger förvisso väsentligt högre än för exempelvis oljebolag som ju av ESG-investeringstrender handlas till notoriskt låga multiplar. Men det går att finna guldkorn bland solbolagen där värdering och vinstprognoser attraherar.

USA stoltserar med fyra stora solenergibolag där Enphase Energy är störst följt av Solaredge, First Solar och Sunrun. Samtliga bolag har överväldigande många köprekommendationer. Enphase är det av dessa som växer snabbast, både i försäljning, 46 procent årligen och vinst, 36 procent årligen. På andra plats kommer Solaredge med en årlig försäljningstillväxt på 30 procent och en årlig vinstökning om 28 procent. Många solenergibolag är kinesiska och svåråtkomliga för vanliga sparare, men några går att investera i som depåbevis i USA, exempelvis Daqo New Energy och Jinkosolar. I Norge finns Scatec för att nämna några som är geografiskt mer lättillgängliga. I Alpcot Equities har jag investerat i Grenery Renovables som ätt spanskt solparksbolag med anläggningar på många håll i världen.

Följande tabell visar nyckeltal för de bolag som ingår i MAC SolarEnergy ETF för de som vill gräva djupare om varje enskilt bolag. Soliga hälsningar från mig!

 Källa: Bloomberg

Jonas Olavi, fondförvaltare och allokeringschef på Alpcot, tidigare allokeringschef och fondförvaltare Alfred Berg, tidigare chefsaktiestrateg Nordea, tidigare vd och fondförvaltare Michael Östlund & Company Fonder AB, tidigare analyschef Delphi Capital AB.

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER