Bildkälla: Stockfoto

Solidx styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i it-konsultbolaget Solidx kallas till årsstämma fredagen den 15 september i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Gabriel Paulison samt styrelseledamöterna Annika Rickard, Edvard Piper, Emil Raue, Filip Alexanderson, Jens Knobe och Mikael Lunga.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, inom ramen för bolagsordningens antal aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER