Bildkälla: Stockfoto

Solidx styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i it-konsultbolaget Solidx kallas till årsstämma torsdagen den 15 september. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Gabriel Paulison samt styrelseledamöterna Annika Rickard, Edvard Piper, Emil Raue, Filip Alexanderson, Jens Knobe och Mikael Lunga.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER