I samarbete med Classic Living

Solig investeringsmöjlighet – emission pågår

Classic Living har som mål att etablera sig som ett fullserviceföretag inom fastighetsutveckling och försäljning på den spanska solkusten. Fokus ligger på tillväxtstaden Málaga där man redan idag äger fem projekt i bra läge.Classic Living har som mål att etablera sig som ett fullserviceföretag inom fastighetsutveckling och försäljning på den spanska solkusten. Fokus ligger på tillväxtstaden Málaga där man redan idag äger fem projekt i bra läge.

Málaga är idag den fjärde provinsen med flest bostadsaffärer efter Madrid, Barcelona och Alicante. Att investera i en storstad med ekonomisk tillväxt och ett mer varierat utbud, upplever de flesta som tryggare än mer säsongsbetonade platser på̊ Costa del Sol.

Populariteten och inflyttningen av människor och företag gör att efterfrågan på̊ bostäder stiger, mer kapital kommer in i regionen och priserna på̊ fastigheter ökar. Classic Living avser vara en del av denna tillväxt och utveckla kvalitativa fastigheter för att möta den ökade efterfrågan.

Under perioden 4 – 18 december 2019 pågår en nyemission och bolaget välkomnar såväl gamla som nya aktieägare att följa med på en tillväxtresa i solen.

Classic Living förvärvar, utvecklas och säljer fastigheter med fokus på̊ den vaxande storstaden Malaga på̊ Spaniens sydkust. Marknaden växer och efterfrågan på̊ kvalitativa lägenheter kommer frän hela Europa, USA och Asien. Classic äger idag 5 projekt i bra läge i Malaga och avser fortsätta växa och avser även att fortsätta förvärva fastigheter och expandera organisationen för att möjliggöra en notering av Bolagets aktier under fjärde kvartalet 2020.

Så här säger Patric Sjölund, VD på Classic Living om affärsmodellen:

”Vår affärsmodell är enkel; vi köper en fastighet i sämre skick, projekterar denna med ritningar, bilder och försäljningsmaterial, samtidigt som alla tillstånd söks. När vi sålt 50–60 procent av fastighetens lägenheter går byggnationen igång, försäljningen slutförs innan byggnationen är klar. Risken är relativt låg i jämförelse med en avkastning på 30 procent.

Tillsammans med vår fastighetsutveckling bedriver vi även fastighetsmäkleri, Classic Living Estates, där vi drar nytta av vår lokala förankring och våra kunskaper om marknaden och kunderna. Våra kunder kommer från i stort sett hela världen och ser inte sällan lägenheterna man köper som investeringar i en spännande och växande stad som Malaga.”

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvillkor: En befintlig aktie ger rätt att erhålla en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt till teckning av en ny aktie

Emissionsbelopp: ca 11,6 MSEK

Teckningskurs: 18 kr/aktie

Antalet aktier i emissionen: 644 245

Antalet befintliga aktier: 1 288 490

Värdering pre-money: ca 23,2 MSEK

Teckningstid: 4 – 18 december 2019

För mer information om emissionen, memorandum, anmälningssedel för teckning av aktier klicka nedan:

Till bolagets hemsida

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Classic Living. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser