Bildkälla: Stockfoto

Sozap ökar omsättning och snittintäkten per spelare

Gamingbolaget Sozap redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen steg 61,9 procent till 4,4 miljoner kronor (2,7). Snittintäkt per spelare (ARPDAU total) uppgick till 0,089 dollar (0,046), en ökning med 95,3 procent. Månatliga unika aktiva spelare (MAU) uppgick till 0,9 miljoner (1,0).

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (0,1). Resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner kronor (0,1). Resultat per aktie hamnade på -0,30 kronor (0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3,2 miljoner kronor (-0,4). Likvida medel uppgick till 31,4 miljoner kronor (4).

"Under det tredje kvartalet ökade vi utvecklingstakten genom nyrekryteringar och positionerar oss enligt den strategi som ska accelerera utvecklingen av bolagets spelportfölj under 2022 och framåt", uppger vd Rade Prokopovic i en kommentar.

I kvartalstakt har man minskat sina satsningar. I det fjärde kvartalet väntas detta normaliseras.

"Vi har medvetet spenderat mindre pengar på marknadsföring genom user acquisition vilket resulterat i något minskade intäkter jämfört med föregående kvartal. De minskade investeringarna i user acquisition är dels kopplade till förändrade marknadsföringsvillkor med anledning av IDFA-förändringarna som Apple infört på iOS enheter, dels till att planerade uppdateringar av ARMED HEIST förväntas möjliggöra effektivare investeringar i user acquisition", uppger Sozap-chefen och fortsätter.

"Vi förväntar oss att annonsekosystemet normaliseras mot slutet av det fjärde kvartalet och att vi därmed kan utöka vår user acquisition för att fortsätta driva tillväxt med ARMED HEIST."

Vid ingången av det fjärde kvartalet inleddes en global mjuklansering av Sozap första casualspel ”Legends of Libra”. Det tredje spelet, ”Spells and Loot”, kommer att mjuklanseras under det fjärde kvartalet med speltester i utvalda länder.


Sozap, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning4,42,763,0%
Rörelseresultat-2,60,1
Rörelsemarginal3,7%
Nettoresultat-2,60,1
Resultat per aktie, kronor-0,300,02
Kassaflöde från löpande verksamhet3,2-0,4
Likvida medel31,44685,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER