Bildkälla: Stockfoto

Spac-bolaget APAC tar in 1,0 miljard kronor i nyintroduktion på Nasdaq Stockholm

Spac-bolaget APAC, Aligro Planet Acquisition Company, avser att ta in 1,0 miljard kronor i en nyintroduktion på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel av APAC:s A-aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara under det andra kvartalet 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

APAC avser att inom 24 månader förvärva ett onoterat bolag i Norden som har en stark ESG-profil inom sektorerna digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion och grön teknik. Nasdaq Stockholm har med sedvanliga villkor bedömt att APAC uppfyller noteringskraven på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Erbjudandet består av A-aktier som ska noteras på Nasdaq Stockholm och kommer att riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt och till allmänheten i Sverige. Genom nyemissionen i Erbjudandet av A-aktier förväntas APAC tillföras 1,0 miljard kronor, varav sponsorerna med närstående har åtagit sig att förvärva A-aktier om minst 75 miljoner kronor, motsvarande 7,5 procent av erbjudandet.

Ankarinvesterare är Carnegie Fonder, Altira, M2 Asset Management och Stena Finans som tecknar A-aktier för 295 miljoner kronor, motsvarande 29,5 procent av erbjudandet.

Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från sponsorerna och dess närstående samt ankarinvesterare investerare totalt 370 miljoner kronor, motsvarande 37 procent av det totala antalet A-aktier som förväntas erbjudas i samband med erbjudandet.

Inför den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm har sponsorerna dessutom tecknat teckningsoptioner, sponsoroptioner, som berättigar till teckning av B-aktier som tillfört bolaget 40 miljoner kronor. Avsikten är att initiala kostnader förknippade med erbjudandet, löpande rörelsekostnader samt kostnader för att finansiera Bolaget vid löpande granskning av potentiella förvärvskandidater innan ett förvärv offentliggörs kommer att finansieras av likviden som bolaget erhållit för sponsoroptioner.

Aktieägarna i APAC har möjlighet att påkalla inlösen av samtliga sina A-aktier i samband med ett förvärv och på så vis återfå motsvarande 100 procent av priset i erbjudandet.

Förvärvsbolaget APAC har bildats av bland andra investeraren Hans Eckerström, entreprenören Richard Båge och förvärvsspecialisterna Peder Egnell och Anna Sundberg.

Hans Eckerström är investeringschef och IR-ansvarig i APAC. Richard Båge är styrelseordförande, Peter Egnell är vd och Anna Sundberg är finanschef. I styrelsen sitter även Bengt Baron, Jenny Keisu, Helene Willberg och Magnus Silfverberg.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER