Bildkälla: Stockfoto

Spaniens inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade mindre än väntat i november

Spaniens inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade mindre än väntat i november.

Tjänsteindexet sjönk i november till 39,5. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 36,6.

Föregående månads utfall var 41,4.

Spaniens sammanvägda inköpschefsindex minskade mindre än väntat i november.

Det sammanvägda indexet sjönk i november till 41,7. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 40,0.

Föregående månads utfall var 44,1.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Spaniennovember, 2020Konsensusoktober, 2020
Inköpschefsindex för tjänstesektorn39,536,641,4
Inköpschefsindex sammanvägt41,740,044,1
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER