Bildkälla: Stockfoto

Stark utveckling i Hecla Mining och Fortuna Silver Mines - Atlant Precious ökade 8,5 procent i december

Fonden Atlant Precious steg 8,5 procent i december. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Mattias Gromark.

Förvaltaren uppger att Precious A under 2020 steg med 13,7 procent och Precious B med 17 procent.

"Året var volatilt men med en stark underliggande positiv trend där ädelmetaller över lag utvecklades starkt i spåren av den ohämmade tillförseln av stödköp via nytryckta pengar från centralbankerna. Guld som är fondens största exponering steg med 7,1 procent medan silver som är fondens näst största exponering steg med 26,5 procent", kommenterar förvaltaren Mattias Gromark.

Under slutet av året avyttrade fonden hela sitt innehav i palladium och platina samtidigt som köp gjordes i silver.

Förvaltaren lyfter också fram den starka utvecklingen i Bitcoin. Däremot menar han att många tenderar att glömma bort de stora riskerna i Bitcoin, då det bland annat finns risk att kryptovalutan regleras bort av ökade lagkrav. Grönmark tror även att senaste tidens uppgång i Bitcoin kan komma att gynna priserna på guld, då investerare kan lockas av ett bättre förhållande mellan risk och avkastning i tillgången.

Fondens bästa innehav blev under månaden Hecla Mining, First Majestic Silver och Fortuna Silver Mines. De bolag som bidrog med sämst avkastning var Franco Nevada, Royal Gold och Lundin Gold. Den största enskilda positiva bidragsgivaren blev den korta positionen i amerikansk dollar, som avkastade 3,8 procent.

Året har startat starkt då fonden till och med 6 januari har avkastat 5 procent.

Atlant Precious, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent8,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER