Bildkälla: Stockfoto

Starkt resultat från Vale trots stora avsättningar för dammkatastrofen

Brasilianska gruvjätten Vale förbättrade sitt ebitda-resultat med 20 procent till 4,2 miljarder dollar i det fjärde kvartalet, jämfört med året innan.

Fjolåret var tyngt av avsättningar på 3,9 miljarder dollar relaterat till Brumadinho-dammkatastrofen. Rensat för dessa förbättrades ebitda-resultatet med hela 94 procent till 9,1 miljarder dollar.

Lönsamhetsförbättringen kommer från högre försäljningspriser för järnmalm, Vales huvudprodukt, så väl som högre priser på nickel och koppar.

Utsikterna som bolaget målar upp är ljusa. De stora stimulanserna som lanserats i en rad länder, inklusive storkonsumenten Kina, väntas se stålsektorn fortsätta gå starkt. I stålproduktionen används järnmalm. Likaså är bolaget optimistiskt kring nickel och koppar tack vare en robust efterfrågan i Kina, men också ökad efterfrågan för elbilar och en gradvis återhämtning inom flygsektorn.

Med det sagt valde bolaget ändå att trimma kopparproduktionsprognosen till 360 000 - 380 000 ton från 390 000 ton utan att förklara varför.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER