Bildkälla: Stockfoto

Stillfront kallar till extra stämma för att besluta om optionsprogram för ledningen

Aktieägarna i Stillfront kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 10 december i Stockholm.

Annons

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Styrelsen förslår att stämman godkänner ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare på 200 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av lika många nya aktier mellan den 15 december 2022 till 30 december 2023.
Utspädningen för aktieägarna blir högst 0,75 procent.

Vidare föreslås en förändring av bolagsordningen, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 26,33 miljoner aktier och högst 105,36 miljoner aktier.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser