Bildkälla: Stockfoto

Stillfront ökar omsättning och rörelseresultat - organisk tillväxt på 9,5 procent

Gamingbolaget Stillfront redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelsevinsten ökade medan nettoresultatet var strax under förväntningarna.

“Stillfront har haft en stabil start på 2021 med fortsatt stark tillväxt och hög lönsamhet. Vi fortsätter att leverera i linje med våra förväntningar och vi tar stora kliv mot våra långsiktiga finansiella mål samt vår ambition att bygga ett ledande ’free-to-play powerhouse’ av spelstudios. Under 2021 har vi intensifierat processen kring ett listbyte från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista med målsättningen att notera Stillfronts aktier på huvudlistan inom de kommande månaderna, givet att vi erhåller de nödvändiga tillstånden", kommenterar vd Jörgen Larsson.

Omsättningen steg 90,9 procent till 1 319 miljoner kronor (691). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 306. Organiska ökningen var 9,5 procent (10,2).

"Från mitten av mars fram till slutet av maj förra året upplevde vi ett stort inflöde av nya
användare till följd av de utomordentligt goda marknadsföringsförhållanden under utbrottet av Covid-19. De tuffa jämförelsetalen har haft en negativ påverkan på vår organiska tillväxt i slutet av Q1 och vi förväntar oss att samma jämförelseeffekt leder till en negativ organisk tillväxtsiffra i Q2 2021", skriver bolaget.

Rörelseresultatet blev 253 miljoner kronor (106). Rörelsemarginalen var 19,2 procent (15,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 432 miljoner kronor (213), med en justerad rörelsemarginal på 32,8 procent (30,8).

Resultatet före skatt var 208 miljoner kronor (102).

Resultatet efter skatt blev 148 miljoner kronor (77), analytikerkonsensus 151.

Resultat per aktie hamnade på 0,41 kronor (0,28).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 249 miljoner kronor (163).

Stillfront ökade summan som spenderades på marknadsföring i kvartalet till 363 miljoner kronor (148), motsvarande 28 procent av omsättningen. Under samma period föregående år var kostnaden för kundanskaffning 22 procent av omsättningen.

"Vår förmåga att anskaffa nya användare i stor skala med hög lönsamhet är en nyckelkomponent för oss i vår strävan att säkerställa att vi når våra långsiktiga tillväxtmål och vi förväntar oss att våra anskaffningskostnader för nya användare kommer att hålla sig kring dessa relativa nivåer året ut."

Stillfront, MkrQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning1 3191 3061,0%69190,9%
Rörelseresultat253106138,7%
Rörelsemarginal19,2%15,3%
Rörelseresultat, justerat432213102,8%
Rörelsemarginal, justerad32,8%30,8%
Resultat före skatt208102103,9%
Nettoresultat148151-2,0%7792,2%
Resultat per aktie, kronor0,410,2846,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet24916352,8%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER