Bildkälla: Stockfoto

Stillfront ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Stillfront redovisar ökande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Annons

Omsättningen steg 50,5 procent till 551 miljoner kronor (366).

Rörelseresultatet blev 135 miljoner kronor (123), med en rörelsemarginal på 24,5 procent (33,6).

Justerat rörelseresultat utföll på 177 miljoner kronor (137), med en justerad rörelsemarginal på 32,1 procent (37,4).

Resultatet före skatt var 116 miljoner kronor (73).

Resultatet efter skatt blev 87 miljoner kronor (26), en ökning med 234,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,22 kronor (1,02), vilket innebär en ökning med 215,7 procent mot föregående år.

Stillfront föreslår ingen utdelning (0).

Stillfront, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning55136650,5%
Rörelseresultat1351239,8%
Rörelsemarginal24,5%33,6%
Rörelseresultat, justerat17713729,2%
Rörelsemarginal, justerad32,1%37,4%
Resultat före skatt1167358,9%
Nettoresultat8726234,6%
Resultat per aktie, kronor3,221,02215,7%
Utdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser