Bildkälla: Stockfoto

Stocks in Play – Rapportpress i SEB, Bilia avancerar på köprek

Stocks in Play – Rapportpress i SEB, Bilia avancerar på köprek

En kort sammanfattning av några av dagens viktigaste kurspåverkande händelser, med viktiga nyheter som rör SEB, Bilia, Alimak, Bufab, Anoto...

Stockholmsbörsen har inlett halvdagen med dragning nedåt. Ute i Europa ses en viss uppgång på storbörserna. Rekommendationsförändringar sätter avtryck i flera papper. SEB backar efter rapporten.

Efter ungefär en timmes handel var det utdelningsjusterade OMXS30-indexet ned 0,42 procent.

Aktie Kursförändring Kommentar
Bilia 6,8% Kepler Cheuvreux drar upp rekommendation
Alimak 4,5% Får köpråd av Dagens Industri. Läs mer.
Bufab 3,4% Börsveckan ger köpråd. Läs mer.
Electrolux 3,0% Handelsbanken drar upp rekommendation till öka, Danske Bank höjer också rekommendationen
Collector 1,8% Börsveckan ger köpråd. Läs mer.
Sobi 1,7% Börsveckan ger köpråd. Läs mer.
Hexpol 1,4% DNB höjer rekommendation till köp (sälj)
JM 1,4% DNB höjer JM till behåll
Recipharm 1,3% DNB höjer rekommendation till köp
SSAB 1,0% JP Morgan höjer SSAB till övervikt (neutral)
Holmen 0,5% Genomför i dag split 2:1
SKF −0,4% Överenskommelse med Peugeot kring tvist, gör det möjligt att mångårigt affärsförhållande kan fortsätta
Boliden −2,0% Noteras exklusive utdelning 8,25 kronor
Lundin Petroleum −2,3% DNB sänker rekommendation, även Carnegie sänker ratingen
Sandvik −2,3% Noteras exklusive utdelning 3,50 kronor
Ahlsell −2,4% Handelsbanken sänker till öka (köp)
Anoto −2,4% Positivt rörelseresultat i första kvartalet, omsättningen sjönk
Intrum −3,4% Noteras exklusive utdelning 9,50 kronor
SEB −4,0% Redovisar lägre rörelseresultat än väntat, även intäkter underskred marknadsförväntningar

SEB rapporterar något lägre än väntat rörelseresultat i första kvartalet

SEB:s rörelseresultat var något lägre än väntat i första kvartalet. 

Banken redovisar totala intäkter som uppgick till 10 787 miljoner kronor (11 184) i första kvartalet, vilket var sämre än väntat. Bloomberg analytikerkonsensus låg på 11 156 miljoner kronor. 

Räntenettot uppgick till 4 988 miljoner kronor (4 716), väntat 4 997 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 4 190 miljoner kronor (4 249), väntat var 4 361 miljoner kronor. 

Kreditförlusterna uppgick till -109 miljoner kronor (-204), väntat -250 miljoner. 

"Förväntade kreditförluster, netto, var låga på 109 miljoner kronor. Kreditkvaliteten var fortsatt hög och den förväntade nettokreditförlustnivån var 2 baspunkter. Per den 1 januari 2018 trädde IFRS 9 Finansiella instrument i kraft. Den största förändringen var att en modell för förväntade kreditförluster nu ska användas istället för en modell baserad på inträffade kreditförluster", skriver banken. 

[widget_subscribe]

"Sammantaget gav det rådande marknadsläget och den säsongsmässiga inbromsningen ett rörelseresultat på 5,3 miljarder kronor, 5 procent lägre än första kvartalet 2017. Räntenettot ökade med 6 procent trots att myndighetsavgifterna ökade till 625 miljoner kronor då resolutionsfondsavgiften ökade till 12,5 baspunkter under 2018. Provisionsnettot påverkades av lägre företagsaktivitet liksom sämre utveckling på börserna. Rörelsekostnaderna var oförändrade jämfört med första kvartalet förra året. Vi är fast beslutna att hålla vårt kostnadstak på 22 miljarder kronor för 2018", säger vd Johan Torgeby i en kommentar i rapporten.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER