Bildkälla: Stockfoto

Storbankerna om inflationen och Riksbankens kommande räntebesked

De tre storbankerna Danske Bank, Nordea och Swedbank har alla uttalat sig kring morgonens inflationssiffra som kom in lägre än väntat.

På årsbasis steg konsumentpriserna, KPI, 8,5 procent (+8,7), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 8,7 procent. Inflationstakten enligt KPIF låg på 8,0 procent, vilket är en nedgång med 0,5 procentenheter från juni då siffran låg på 8,5 procent.

Danske Bank förväntar sig att Riksbanken höjer med 75 punkter både i september och november, men tar bort prognosen om en höjning på 25 punkter i februari.

"En höjning i februari kan inte uteslutas enligt vår uppfattning, även om vi inte längre har det som grundscenario. Om inflationstrycket inte avtar under vintern som vi förväntar oss, eller att vi börjar se en markant löneglidning, kan Riksbanken tvingas höja igen i februari 2023 för att sända en tydlig signal inför det löneavtal som ska träffas våren 2023", skriver Danske Bank.

Nordea vidhåller sin prognos att Riksbanken höjer räntan med 75 punkter i september och 50 i november.

Swedbank räknar med en höjning på 75 punkter i september, och tillägger att chansen är högre för en lägre höjning (50 punkter) än en större (100).
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER